امروز به این فکر می‌کردم آغاز زندگی من کی بوده؟ چه روزی روز تولد واقعی من بوده؟ روز تولدم از مادر! روزی که توانستم فکر کنم! روزی که سرشاری و بی‌کرانگی دنیا را حس کردم! روزی که اراده کردم کاری را انجام بدم! روزی که از بودنم احساس شکرگذاری کردم! روزی که همه چیز را دوست داشتم و تمام طبیعت را در قلبم جا دادم! روزی که توانستم به فردی کلامی محبت‌آمیز بگویم و او را خوشحال کنم! یا نه نه اصلاً روزی که به خدا و جهان هم اعتراض کردم که چرا من در این دنیام! غرضت از تولد من در این دنیا چی بود! روزی که شک کردم، بی قرار بودم، جستجو کردم، نیافتم، و هنوز جستجو می‌کنم! روزی که گفتم می‌میرم، همه می‌میریم‌، چرا باید این کار را انجام بدم! روزی که پوچی به سراغم آمد و هم برای بودنش و هم برای نبودنش دلیل پیدا کردم! تولد من در کجا اتفاق افتاد؟ شاید همه‌ی اینهاروزهای تولدم بودند.

همسفر ژاله